top of page

Байрлах

  • Уламжлалт монгол гэр (Цомцог гэр биш, мөн ариун цэврийн өрөө залгаж ахуйн соёлыг эвдээгүй)

  • Тусдаа байранд гэр тус бүрт хувийн ариун цэврийн өрөөтэй

  • Хосын өрөө болон голын эрэг дагуу байрлах аяллын чиргүүлтэй

  • Цөөн амрагчийн захиалга авдаг тул чимээ шуугиан бага

  • Гадаа тулганд ил гал түлэх талбайтай

bottom of page