top of page

Ойр орчимд

  • Цонжин болдог дахь Чингис хааны морьт хөшөөнөөс 8км

  • Туул голын эрэгт

bottom of page